USLUGE

Planiranje i projektovanje zelenih površina izradom glavnog projekta

Izgradnja zelenih površina i izvođački radovi

Izgradnja sistema za zalijevanje travnjaka i biljaka

Zasnivanje travnjaka sijanjem

Projektovanje sportskih terena ili javnih zelenih površina

Održavanje travnjaka, košenje travnjaka i navodnjavanje

Prozračivanje i aerofikacija travnjaka

Krčenje neuređenih površina

Orezivanje drveća, živih ograda, grmlja i šiblja

Održavanje cvijetnjaka

Nabavka, transport i sadnja ukrasnih biljaka

Prodaja i sadnja vrhunskog sezonskog cvijeća

Preventivna zaštita sadnog materijala

Okopavanje stabala, grmova, sadnica, trajnica, penjačica, itd.

Sječa stabala u rizičnim zonama

Uklanjanje stabala na profesionalan način u ekstremnim uvjetima

Orezivanje stabala na nepristupačnim terenima

Stalna zdravstvena kontrola sadnica i biljnog materijala